Vilda djur i sverige

Uttern är ett av de vanligaste djuren som man kan se i Sverige. En gång i tiden var Uttern nästan helt utrotad i Sverige, men idag är den spridd över stora delar av hela landet och den ökar i antal. Den lever nästan uteslutande i och runt vattnet och den är i särklass lättast att känna igen när man ser den simma med huvudet ovanför ytan.
Man kan förväxla uttern med minken, dock är uttern mycket större och har även en längre svans. Uttern är ett vilt djur i Sverige som mest är aktivt på natten. Det är vanligt att man vet att det finns utter i området genom att man ser spår från uttern på strandkanten. På vintern åker uttern gärna rutshbana på snön, och även från detta kan man hitta spår. Uttern klarar av både sött och salt vatten. Anledningen till att uttern tidigare blev utrotningshotad är för att människan jagade uttern för deras värdefulla samt slitstarka päls. Man ansåg även att man tillsammans med uttern konkurrerade om fisken.

Älgen är även det ett av de mest vanliga vilda djuren som finns i Sverige idag. Man vet med säkerhet att det finns mellan 300 till 400 tusen älgar. Därför har de allra flesta någon gång sett en älg. Man ser till att hålla älgbeståndet nere genom jakt. Trots det är älgen inte ett speciellt farligt djur. Om man hamnar mellan en hona och hennes kalvar kan situationen bli intensiv, men i andra fall håller sig älgen allra helst undan. Man jagar älgen i Sverige och under dessa perioder då jakten pågår kan det vara bra att hålla sig undan skogarna. Om man trots det vill vara i skogen är det viktigt att man har på sig kläder så att man är väldigt synlig för jägarna. Man får inte heller ha lösspringande hundar i skogen under denna tiden.
En älgtjur kan bli upp till 210 centimeter hög och väga upp till 540 kilo. Detta är mycket kraftiga djur och därför är det viktigt att man har stor respekt för dem.

I vissa områden behöver man köra långsamt på grund av att det saknas viltstängsel. Man ska dock ha i åtanke att då älgen är så pass stor är det inte alltid detta hindrar den från att ta sig ut på vägen. Att krocka med en älg kan vara förödande för både dig och älgen. Därför är det viktigt att respektera skyltar som meddelar om att det finns älgar i området.

Räven är också ett väldigt vanligt djur i Sverige och många har någon gång sett den. Det är sällan man har något problem med rävar. Om man till exempel har höns eller kaniner kan det dock vara så att räven försöker ta en under de kallare tiderna. Det är då viktigt att man ser till att räven inte kan ta sig in i hönsgården och att man håller sina djur säkra. Räven är även den ett skyggt djur, och det är sällan denna är någon fara för en människa.