Vad är en dressyrhäst?

Dressyrhästar används för att träna och/eller tävla inom ridsportdisciplinen dressyr. Gångarterna skritt, trav och galopp används av hästen. Dressyr har sitt ursprung i den militära ridkonsten och syftar till att främja samspel och samarbete mellan häst och ryttare. På den tiden då hästen användes inom det militära var det nödvändigt att ryttare och häst var väl utbildade gemensamt, så att hästen kunde fullgöra de uppgifter som ryttaren önskade på slagfältet.

Inom den moderna dressyren skall hästen ridas på tygeln och följa de instruktioner som ryttaren ger genom så kallade hjälper, vilka ej helst ska synas. Begrepp som väl samlad, lösgjord, spänstig är eftersträvansvärt i dressyr, helst ska ekipaget dansa fram i full harmoni. Förutom den moderna dressyren, som även tävlas i på olympiska spel, finns en klassisk mer militär dressyr. Disciplinerna skiljer sig åt. Vändningar, skänkelvikning, piaff, passage och piruett samt halvhalt är vanliga rörelser inom dressyr.

För att klara av sitt arbete krävs att hästen ges en lång utbildning. Eftersom rörelserna inom dressyr är av olika svårighetsgrad kan utbildningen av hästen ske stegvis. Den unga hästens utbildning påbörjas vanligtvis vid 4 eller 5 års ålder i samband med inridning. Vid inridning vänjs hästen vid träns, bett och sadel och får lära sig grundläggande kommandon. Allteftersom hästen utvecklas får den lära sig allt svårare moment. Från att börja med volter och ökade tempon från skritt till trav till att så småningom, om förutsättningar finns, lära sig piaff och passage. Flera av rörelserna är såväl fysiskt som psykiskt krävande. Avgörande för att klara av en utveckling till en hög nivå är att hästen har med sig såväl fysik som psyke. Att bygga muskler och styrka är väldigt viktigt samtidigt som ryttaren måste arbeta med hästens temperament och följsamhet att genomföra givna instruktioner. Dressyrhästen når ofta sin högsta nivå och presterar som bäst vid 12-15 års ålder. Dressyr är således en långsiktig sport som kräver en långsiktig och målmedveten träning.

Liksom inom annan hästsport är dressyr en specialiserad discplin. Genom en målmedveten avel under lång tid har hästens genetiska förutsättningar att prestera väl i dressyr förbättrats från generation till generation. Idag finns moderna avelsmetoder, t.ex. avelsindex, som används för att uppskatta hästens prestationsegenskaper. Avelsarbetet har blivit alltmer internationellt, vilket gör att de mest framgångsrika tävlingshingstarna kan användas i aveln runt om i världen genom att det skickas fryst eller färsk sperma. När det bästa kan paras med det bästa så skapas förutsättningar för att aveln ständigt går framåt.

Förutom genetiska förutsättningar, en väl anpassad och genomförd utbildning, så krävs även hög kunskap hos ekipaget inom flera andra områden. Utfodring som är anpassad till hästens ålder, utveckling, vikt och arbete är nödvändigt. Regelbundna kontroller av förebyggande karaktär av veterinär, massör, kiropraktor är viktigt för att inte överbelasta hästen för att undervika mer allvarliga skador. Att ge hästen möjlighet till vila, lek och fritid är viktigt för såväl fysik som psyke. Ett annat viktigt område att tänka på är hovslageri. Ingen häst utan hov är ett gammalt talesätt och att ha god skötsel och anpassad skoning till varje dressyrhäst är nödvändigt för långsiktig framgång.