Tävla i dressyr

Dressyr är en gren inom ridsporten som handlar om att främja samspelet mellan ryttare och häst. Dressyrens ursprung kommer från den tid då hästen användes inom det militära. Att ryttare och häst var samspelade på slagfältet var en förutsättning för framgång. I den moderna dressyren tävlas det inom lätta, medelsvåra och svåra klasser. Tävlingar sker för såväl unga ryttare med ponnyhäst på juniornivå som seniorer som tävlar på stor häst. Det tävlas även inom dressyr för ryttare med funktionsnedsättning och handikapp. Tävlingar anordnas både individuellt men även för lag. Dressyr är även ett av tävlingsmomenten inom fälttävlan och working equitation.

Dressyr är en disciplin som finns på tävlingsprogrammet vid olympiska spel. I de lättare klasserna finns rörelser som tempoökningar- och minskningar, volter, öppna och sidledsrörelser samt halter. I de medelsvåra klasserna ingår även galoppombyten, galopp-piruetter och bytesserier. I de svåra klasserna introduceras piaff och passage samt gångartsbyten i vartannat eller varje steg. Förutom de tre olika klasserna ovan finns även kürprogram, som innebär att ekipaget ska rida ett eget framtaget program med utvalda rörelser till musik.

Det eftersträvansvärda målet för dressyr är att ekipaget skall visa fria och spänstiga gångarter, ekipaget skall vara samspelt och de hjälper som ryttaren ger hästen skall helst inte synas, ekipaget skall helst dansa fram i en samspelt harmoni. Bedömningsnivåer för dressyrprestationer anges i Svenska ridsportförbundets tävlingsreglemente.

Om du är intresserad av att börja tävla i dressyr behöver du dels vara medlem i en ridklubb, dels ha grönt kort och lösa tävlingslicens (för lokaltävlingar och uppåt). Din häst som du ska tävla på måste också ha en giltig tävlingslicens. Du måste även följa de krav på klädsel och utrustning för hästen som anges i tävlingsreglementet. I anslutning till tävling skall din häst genomgå veterinärkontroll innan den får starta. Det är viktigt för dig att tänka på att din häst inte har behandlats av veterinär med något läkemedel inom den karenstid som finns fastställd av ridsportförbundet. Den samlande bibeln för vad som krävs för att kunna delta vid dressyrtävlingar är ridsportförbundets tävlingsreglemente, som du enkelt kan ladda ner från www.ridsport.se.

Som nybörjare är det klokt att göra sina första lärdomar på en ridskola där du får låna häst och utrustning. Ofta kan du delta i klubbtävlingar på ridskolans hästar. Stegvis, allteftersom du känner att du utvecklas får du ta ställning till om du ska skaffa dig egen häst, med allt vad det innebär såväl positivt som de krav som följer, samt engagera en dressyrtränare för att utveckla dig och din häst. Det finns tränare på olika nivåer, A till C, som erbjuder träning såväl enskilt som i grupp. Inför tävling är det viktigt att både du och din häst är väl förberedda. Att ni har tränat bra, att ni är i god form, att det känns roligt och spännande att tävla. Det är viktigt att komma ihåg att alla ekipage tävlar utifrån sina egna förutsättningar. Att känna att man successivt utvecklas och förbättras, att det är roligt är ofta viktigare än att vinna. God tur på tävlingsbanan!