Läkare i mobilen

Tekniken har blivit allt viktigare för hälso- och sjukvården. Videochatt gör det möjligt för patienterna att träffa en läkare hemma, och appar och bärbar teknik har revolutionerat hur hälsan kan övervakas.

Även om det inte alltid är lämpligt eller ultimat så gör denna teknik att du inte behöver lämna ditt hem men ändå kan få medicinsk vård av en läkare genom att logga in på din dator eller använda en app i din mobiltelefon. Dessa tjänster har växt snabbt i Sverige och är nu väletablert, även om det används över hela landet så är det särskilt ett mycket bra sätt att tillhandahålla hälso- och sjukvård till mindre rörliga patienter eller på platser med sämre tillgång till vård. En person som till exempel bor på landsbygden eller inte kan ta sig till läkaren på grund av ålder eller skada kan använda mobilen eller datorn för att ha en videochatt med sjukvårdspersonal och få medicinska råd snabbt och smidigt.

Fördelar med digital sjukvård

Det är bekvämt

Digitala konsultationer – oavsett om de levereras online via textbaserade tjänster eller via en surfplatta eller smartphone som videokonsultationer – kan vara praktiska för vissa människor, särskilt patienter som har ont om tid.

Med hjälp av nätläkartjänster kan du ta hand om alla hälsoproblem i ett tidigt skede, eftersom du enkelt kan boka en tid online och träffa din läkare när du vill. Om du har oro för ett hälsoproblem är det ett snabbt sätt att träffa en erfaren läkare och få de råd och den information du behöver. Mildra din oro och få veta de steg du behöver ta för att bli bättre.

Det går snabbt

Patienterna kan konsultera en läkare snabbt, vanligtvis inom några timmar. De kan göra det från sitt eget hem, eller från arbetet, eller var de än befinner sig. Det sparar tid och pengar.

Beroende på dina förutsättningar kan du kanske få ett e-recept och omedelbara remisser (till exempel för att träffa en specialist). Du kanske också kan få omedelbara läkarintyg från din läkare om du är arbetsoförmögen. Under de flesta omständigheter kan du få tillgång till samma funktioner från en nätläkare som om du hade besökt din läkare personligen.

Det lättar trycket på vanliga vården

Digitala konsultationer kan bidra till att lätta på trycket akuten och vanliga vårdcentraler.

Det kan hjälpa till rätt vård

Läkare online kan hjälpa till att hänvisa patienter till akutvård om de uppvisar allvarligare problem eller hälsoproblem som inte kan hanteras digitalt.