Gåvobrev förklarat

Ett gåvobrev är ett viktigt, formellt och juridiskt dokument som kan hjälpa till att förklara att du har fått en, vanligtvis ganska stor, summa pengar eller något som är vät mycket pengar i gåva. Ett gåvobrev är ett juridiskt instrument som klart och tydligt anger att någon har skänkt – snarare än lånat – pengar eller egendom till dig.

Vad behöver finnas med i ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är idealiskt om du har fått en stor summa pengar i gåva från familj eller vänner. Men om det inte är specifikt när det gäller hur det är upplagt och vilken information som ingår kan det vara värdelöst.
Se till att ditt gåvobrev innehåller följande:

  • Givarens namn och personnummer
  • Mottagarens namn och personnummer
  • Det exakta beloppet för gåvan och beskrivning av gåvan.
  • Det datum då gåvan gavs.
  • En förklaring från givaren, där det uttryckligen anges att ingen återbetalning krävs eller förväntas.
  • Om det finns särskilda villkor
  • Givarens underskrift.
  • Din underskrift
  • Ett gåvobrev behöver bara bevittnas av tredje part om det är en fastighet som överlåts.

För att ett gåvobrev ska bli giltigt måste man följa det regelverk som finns och i vissa fall registrera gåvobrevet hos myndigheter. Om gåvan är en fastighet, tomträtt eller annan fast egendom krävs ett gåvobrev för att gåvan ska bli giltig juridiskt. Om en gåva avser lös egendom såsom till exempel en bil konst eller smycken krävs egentligen inget gåvobrev men det kan ändå vara bra att ha då man kan hänvisa till eventuella villkor i gåvobrevet när det behövs.

Varför skriva gåvobrev?

Ibland kan det kanske tyckas onödigt med att skriva gåvobrev om det är någon som står dig väldigt nära och ni ändå är överens om överlåtelsen, men det är ett bra sätt att undvika framtida konflikter och arvstvister.. Ibland kan de vara bra av andra skäl, till exekpel om du fått en gåva av någon och den personen avlider så är gåvobrevet ett sätt för dig att bevisa att du faktiskt mottagit gåvan i fråga.

Mall för gåvobrev

Det är inte jättesvårt att skriva ett gåvobrev. Det är vanligtvis ett dokument på en sida som är skrivet på enkel svenska och saknar de flesta, om inte alla, juridiska termer. Det är relativt okomplicerat och enkelt, vilket gör det lätt för dig att skapa på egen hand men det finns mäjligthet att ladda ner gåvobrev mall snabbt och smidigt online. Så du bara kan fylla i och skriva på, om du inte behöver särskild juridisk hjälp kring din gåva.