Köpa hund från kennel

Att köpa hund kan vara det bästa valet man har gjort, och många väljer att köpa en renrasig hund från en kennel medan andra väljer en omplacering. När det kommer till att köpa hund från en kennel så finns det vissa fördelar.

Svenska kennel klubben

Alla seriösa och registrerade uppfödare finns med i Svenska kennelklubbens register. För att finnas med där har man gjort en ansökan, gått kurser och haft hembesök. Har man kennel så kan man, när som helst, få ett hembesök där man och hundarna kontrolleras. Detta ger ett visst skydd för att man vet att det är svårt, och dyrt att få ett kennelnamn samt att man kontrolleras ofta.

Sjukdomskontroller

Det är hemskt när ens älskade hund blir sjuk och det finns idag många rasbundna sjukdomar. En del kan komma sent i livet medan andra tidigt. Det finns även sjukdomar som är så pass allvarliga att man inte får avla på dessa individer.

Har man en specifik hundras så finns det alltid olika tester som måste göras innan man får registrera en kull. Med registrera innebär att man skickar in papper och får en stamtavla, ett bevis på att hunden man har är renrasig. De olika hälsotesterna varierar mellan olika raser och måste göras, och resultaten registreras hos den Svenska kennelklubben, och detta är uppgifter som vem som helst kan få tillgång till och något som man kontrollera.

Man vet vad man köper

Fördelen med att köpa en hund från en kennel är att man vet vad det är man köper. Man vet att hunden är renrasig då den har en stamtavla och man kan kontrollera kenneln och uppfödaren innan man köper så man vet att hen är seriös och säljer friska djur. Alla papper kommer vara i sin ordning, allt från stamtavla, till veterinärpapper, försäkringar, och information. En seriös uppfödare på en seriös kennel ser till så att allt är i ordning och att köparen vet precis vad det är de får och ger dem allt de behöver.

Stöd och hjälp

Även om man har gjort precis allt man kan så händer det att en hund blir sjuk eller skadad och detta är oerhört svårt och jobbigt. Ofta står man helt själv och har ingen att vända sig till mer än veterinären. Om man köper en hund från en kennel så är uppfödaren oerhört mån om sina hundar och avkommor och är riktigt bra stöd om något skulle hända, det kan helt enkelt vara någon att prata med eller gråta ut hos. Problem kan också förekomma hos en hund och man kanske inte vet hur man ska göra för att få bort ett oönskat problem, då kan en uppfödare vara till hjälp, de vet hur hunden och hundrasen är och kan ge tips och råd och även besöka en och hjälpa till. De blir ett stöd.

Om man, mot förmodan, själv skulle råka ut för något som gör att man inte längre kan ta hand om sin hund, så tar uppfödare tillbaka hunden eller hjälper till att hitta ett nytt hem till den. Detta är något som är unikt för uppfödare på bra kennlar.