Jakt i Sverige

Sverige är ett land av jägare. Som Stockholmare kanske man kan glömma detta fakta emellanåt och tro sig leva i nån slags världsmetropol men faktum är att en stad med en befolkning på cirka en miljon individer nog inte är så stor när det kommer till kritan. För att ta en jämförelse med till exempel Los Angeles i Californien som har ett befolkningsantal på 24 miljoner människor så är nog Stockholm en liten småstad egentligen. En liten liten småstad i ett land av jägare, fiskare och skogsarbetare.
Turismen är en av Sveriges största industrier och jakten är en viktig del av turismindustrin. Landet lockar turister från hela världen av flera anledningar, norrsken, djurliv, gamla rödmålade kåkar, ett rikt djurliv, jakt och fiske hör till vad som lockar och drar besökare från när och fjärran.

Tyvärr ligger de olika industrierna i fejd med varandra. Det är ett faktum som få tänker på. Möjligheten för utländska företag att bryta malmer och metaller och (när de väl drivit sin vilja igenom) bryta Uran ur Svensk berggrund är en av de industrier som hotar turismen. Skogsbolagen ligger i strid med jakten och turismen vilket man till exempel förstår av tilldelningen på älg inför älgjakten. Under 2017 har jägarna tilldelats 80000 älgar. Det är för skogsindustrins skull. De som äger skogarna vill ha bort älgarna. Under 2017 har även jägarna reagerat på den ofantliga tilldelningen och anser att antalet älgar som får skjutas är för stort.
Svenskarna behöver vakna till inför det faktum att stridande viljor har olika syn på den svenska älgstammen och dess vara och icke vara. Tar man inte denna problematik på allvar så kan skogsindustrin komma att segra över jakt och turism och det skulle vara förödande för turismen.

Jakten tillhör vårt svenska kulturarv. Svenskarna är ett jägarfolk. Förintas älgstammen så dör en del av den svenska kulturen, en del av det som gör Sverige till en turistnation.
Som svensk kanske man inte förstår attraktionskraften i jakt, fjäll, skog och röda stugor med vita knutar. Turism innebär för en svensk att dra i väg till varmare breddgrader och ligga på nån sandstrand och sola. Svenskarna behöver förstå att just jakt och orörd natur är vad som lockar den övriga världens befolkning till Sverige.


Den industri som bryter malm och livnär sig på svenska naturtillgångar har också förödande effekt för turismen. Sverige behöver sin orörda natur och samma områden som lockar metallindustrierna är de som måste bevaras för turism, fiske, jakt och naturupplevelser. Detta faktum måste upp till debatt. Risken Svenskarna lider är att den dag metallindustrin skövlat nog så är även den miljö som lockat turister och jägare förstörd och det vore förödande för svensk ekonomi. Ofta är det utländska företag som bryter metallerna och går bärsärk över de områden som är så viktig för jakt, fiske och turism. Det innebär att Svenskarna riskerar sin stora inkomstkälla turismen för en metallindustri som inte genererar några inkomster för landet. Svenskarna behöver se över sina tillgångar av orörd natur och bevara sin älgstam. Det är allvarligt. Det är svenskarna som måste förstå allvaret eftersom älgarna inte demonstrerar.