Viktigt med läsning för barn

Böcker och läsning bör vara en stor del av varje barns uppväxt. Trots att de flesta barn tidigt lär sig använda surfplatta, mobil eller dator är det fortfarande ingenting som går upp mot att utforska böckernas förtrollande värld. Som förälder är det viktigt att hitta bra böcker med spännande och lärorika historier, och introducera barnet för dessa genom till exempel högläsning.

Viktiga och bra barnböcker

Vi går framåt i dagens samhälle och att hitta böcker som speglar en sund världsbild och är lärorika på samma gång har aldrig varit enklare. Idag finns det flera barnboksförlag som endast ger ut böcker med ett bra genusperspektiv och där berättelserna lär barnet hur man är en bra kompis, vad man gör vid olyckor, om rätt och fel i samhället och mycket annat. Allt detta på ett pedagogiskt och framförallt väldigt roligt sätt såklart. Dessa böcker finns för alla åldrar, från de allra yngsta och upp till tonåren. Att genom läsning ge barn sunda värderingar på ett roligt sätt har visat sig vara mycket effektivt och är en stor hjälp i uppfostran om hur man beter sig mot sina medmänniskor.

Lär dina barn att läsa

Alla barn lär sig att läsa olika fort, och detta är såklart ingenting som kan eller bör tvingas fram. Men studier visar också att barn som har stor tillgång till böcker och är vana vid att deras föräldrar har regelbunden högläsning lär sig läsa tidigare än andra barn.
Öka barnets intresse för böcker genom att gå till en bokhandel eller biblioteket och låta barnet själv utforska utbudet av barnböcker och välja ut de som hen tycker verkar spännande. Låt sedan böckerna ligga framme hemma så barnet enkelt kan bläddra i dem när hen känner för det.

Högläsning ger tryggare barn

Att som förälder eller annan närstående ha högläsning för barnet är ett utmärkt sätt att komma varandra nära och knyta starka band. Nästan alla barnböcker lämpar sig för högläsning och det är en trevlig aktivitet för alla åldrar. Om barnet ej är läskunnig ännu kan man låta hen se texten samtidigt och följa med fingret där man läser. På detta sätt lär sig barnet snabbare att bilda ord och kan så småningom lära sig att läsa själv. Men även för äldre barn är det en mysig stund att lyssna när någon närstående läser för en, morgon som kväll.