Jobbet som hyrläkare

I denna artikel ska vi titta närmare på och försöka reda ut vad en hyrläkare egentligen är för något. En hyrläkare är en person som jobbar som läkare ibland och blir uthyrd för att jobba som just läkare. Hyrläkare kallas ibland även för stafettläkare. De jobbar tillfälligt lite här och där när ett behov uppstår och snabbt behöver fyllas. En fördel med att jobba som hyrläkare är att man inte blir så låst vid en viss vårdcentral eller ett visst sjukhus. Som stafettläkare så blir man uthyrd till olika vårdcentraler över hela landet, inte endast i norr eller ute i glesbygden. Man kan få jobba på många olika platser runtom i det avlånga landet Sverige.

Det finns flera olika läkare som man kan hyra, och ett bemanningsföretag som hyr ut läkare är Agila. De är ett bemanningsföretag som även sysslar med rekrytering och de erbjuder bemanning av läkare, sjuksköterskor och faktiskt även socionomer. De har ett huvudkontor i Stockholm och en verksamhet som täcker hela Sverige. Men inte nog med det: utifrån ett kontor i Oslo så jobbar de även mot den norska vårdmarknaden.

För den som väljer att jobba som stafettläkare och blir uthyrd så är lönerna ganska goda. Man får inte lika många timmars jobb som en vanlig läkare som jobbar mer fast, men på grund av att lönen per timme är så hög som den är så blir den totala summan som man tjäna i månaden ändå relativt hög. Lönerna är ofta, i princip alltid, konkurrenskraftiga och de kan variera en del från ett uppdrag till ett annat uppdrag. Utbildningsnivån är den enskilda faktor som har störst betydelse för vilken lön som man får, men det finns andra saker som också spelar roll när lönenivån avgörs. Saker som uppdragets omfattning och även dess längd spelar roll. Sedan kan även den rent geografiska placeringen spela in.

Som bemanningsläkare eller hyrläkare så har man ibland möjligheten att välja om man vill vara anställd eller om man i stället vill hyra ut sina läkartjänster med f-skatt genom ett eget bolag (enskild firma eller ett aktiebolag). För den som är anställd så kan man ibland hos vissa arbetsgivare och bemanningsföretag räkna med att få en löneutbetalning två gånger i månaden i stället för en. Om du i stället jobbar som uppdragstagare så kan en så kallad egenanställning kanske vara ett alternativ om du vill kunna fakturera men slippa all administration som det medför att skaffa ett eget företag.

För den som vänder sig till just bemanningsföretaget Agila så finns det även en möjlighet att jobba som stafettläkare i Norge, och gör man det så kan man bland annat ta del av en viss förmån, nämligen fortbildning i kombination med utveckling av ens kompetens. Agila utlovar även minskad administration och mer arbete som läkare med de kliniska bitarna. Precis som i Sverige så är arbetsuppgifterna varierande även i Norge för den som jobbar som stafettläkare, och man får besöka olika delar av landet där man kan få möta patienter som har många olika slags behov.