Brukshundklubb – för den aktive hundägaren

Nästa år har den Svenska Brukshundklubben 100-års jubileum, ett jubileum som är väl värt att fira. På brukshundklubben har både hundar och förare utbildats ända sedan de grundades år 1918. Svenska Brukshundklubben är en klubb som ligger under Svenska Kennelklubben och drivs helt ideellt. Klubben är rikstäckande och har cirka 300 klubbar på lokal nivå för att nå ut till så många hundägare som möjligt. Här kan man hitta likasinnade, träna ihop i flera olika grenar och klubbarna arrangerar också flertalet tävlingar varje år.

Det är ungefär 60 000 hundälskare som är medlemmar i brukshundklubben och de hjälps tillsammans åt för att driva de lokala klubbarna. Här har alla medlemmar chansen att vara med och påverka och säga sitt och de lokala klubbarna representeras av förtroendevalda medlemmar.

Svenska Brukshundklubbens uppgift och mål är att de ska sprida information och kunskap till hundekipage, detta sker genom väl planerade utbildningar som antingen drivs i egen regi eller genom olika samarbeten med externa aktörer.
De ska vidare förespråka ett aktivt hundliv där de främst riktar in sig på bruksraser som behöver mycket stimulans och behöver sättas i arbeta för att må bra. Detta gör dom genom att arrangera såväl träningar som tävlingar (både inofficiella och officiella) men också olika prov till exempel mentaltester och beskrivningar som MH, MT och BPH.

Mentaltester och beskrivningar görs i avelssyfte så att man vet att hunden både som individ och ras lever upp till de rasbestämmelser som finns men också så att man ser att det är en väl fungerande hund i samhället. Svenska Brukshundklubben ska främja arbete och avel med friska hundar såväl mentalt och fysiskt.

Andra kurser som klubbarna arrangerar är allt från valpkurser till olika specialkurser som att utbildas till räddningshund. Alla kurser bygger på samma grunder och det är att det ska vara en god kommunikation och relation mellan hund och förare.

Vidare har Svenska Brukshundklubben mål och i uppgift att ubilda hundar som fungerar och bidrar till samhället. Detta kan vara att de utbildar hundar i spår och sökarbete som sedan kan användas för att leta reda på försvunna personer.

Brukshundklubbarnas mål är alltid att öka kunskap och förståelse kring hund och förare samt att utbilda dessa vidare samtidigt som klubben också hela tiden utvecklas och rör sig. Klubben är också ett bra ställe för sammanhållning för likasinnade och det är också ett ställe dit hund och förare själva kan åka och träna. Så länge man är medlem så har man tillgång till klubbens träningsplaner och olika träningsredskap och man kan därför träna på egen hand utanför olika kurstillfällen.