Hur räknar man ut procent?

I denna artikel reder vi ut begreppet procent och hur du kan räkna ut procent.

Vad är procent?

Inom matematiken är en procentsats ett tal eller ett förhållande som representerar en bråkdel av 100. Det betecknas ofta med symbolen ”%” eller helt enkelt som ”procent”. Exempelvis motsvarar 20 % decimaltalet 0,20.

Termen ”procent” är en anpassning av det latinska ordet ”per centum” som betyder ”per hundra”.

Att veta hur man beräknar procentandelen av ett tal är en grundläggande del av många aspekter av livet. Du kan till exempel behöva veta hur man beräknar procentandelar för ekonomiska beslut i vardagen.
Procentberäkningar är också viktiga i näringslivet och används i olika yrkesmässiga sammanhang, till exempel vid beräkning av skatter eller löneökningar för anställda.

Att beräkna procent är med det sagt en grundläggande matematisk färdighet för alla, oavsett om du läser en kurs i skolan, jobbar eller bara lever livet! Procentberäkningar är grundläggande i många utbildningar, så om du ska studera är det viktigt att få koll på allt runt procent.

Räkna ut procent

Procentformeln kan skrivas på olika sätt men den är i huvudsak en algebraisk ekvation med tre värden.

Om man vill räkna ut procent måste det informeras om vad procenten är relativ till. Det måste alltid finnas ett huvudtal som är 100%.

Säg att vi vill räka ut 30% av 200.

Metod 1:
200/100 = 2,0
2,0*30 = 60

Metod 2:
30/100 = 0,30
0,30*200 = 60

Räkna ut procentuell förändring

Procentuell ökning och minskning beräknas genom att beräkna skillnaden mellan två värden och jämföra denna skillnad med det ursprungliga värdet. Matematiskt sett innebär detta att man använder det absoluta värdet av skillnaden mellan två värden och dividerar resultatet med det ursprungliga värdet, vilket i huvudsak innebär att man beräknar hur mycket det ursprungliga värdet har förändrats.